Kompetanse

Kompetanse

NELFO

NELFO er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1.300 bedrifter som arbeider med installasjon innan for elektrofagene i Norge. Medlemmene omsetter for 26 milliarder kroner og har rundt 26.000 ansatte. Som bransjeorganisasjon arbeider NELFO for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjonene i Norge. For mer informasjon klikk her.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven

Form er informasjon om Sentral godkjenning, klikk her.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndigheit (NKOM)

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (NKOM) fører tilsyn med aktørene i post- og telemarkedene, og forvalter viktige samfunnsressurser som frekvenser og nummer. Gjennom sitt arbeid bidrar NKOM til best mulig post- og teletjenester for brukerne, det vil si kvalitativt gode tjenester til lavest mulig pris. NKOM bidrar til å øke sikkerheten og beredskapen i telenettene, og arbeider for å fremme norske interesser internasjonalt på post- og telesektoren. Etaten rapporterer til Samferdselsdepartementet, har ca 160 medarbeidere og hovedkontor i Lillesand i Aust-Agder.

For mer informasjon, klikk her.

Kontakt oss