Ansatte

Kontoret

Svein Årdalsbakke

Dagleg leiar/ Installatør
Svein Årdalsbakke
E-post: svein@aardalsbakke.no
Tlf: 91656540

sissel

Kontorleiar
Sissel Fonn Sårheim
E-post: sissel@aardalsbakke.no
Tlf: 57726360

stian

Saksbehandlar/Teknikar
Spesialkompetanse: Kontroll, alarmanlegg og styringssystemer.
Stian Årdalsbakke
E-post: stian@aardalsbakke.no
Tlf: 99273673

Dag Arne Veiteberg

Teknikar
Spesialkompetanse: Kontroll og service av brannvarslingsanlegg, svakstraum og antenneanlegg
Dag Arne Veiteberg
E-post: dagarne@aardalsbakke.no
Tlf: 91656541

Rognald Eivind Nydal

Elektrikar
Spesialkompetanse: Luft – luft varmepumper                            Rognald Eivind Nydal
E-post: rognald@aardalsbakke.no
Tlf: 91656545

Rainer Romøren

Elektrikar
Rainer Romøren
E-post: rainer@aardalsbakke.no
Tlf: 91656546

Tony Marifjæren

Elektrikar
Tony Østerbø Marifjæren

Even Lien

Lærling
Even Kongsvik Lien

Kontakt oss