Nyttig informasjon

Nyttig informasjon

Her finner du noen gode råd innen strømsparing

  • Gode ENØK-råd som kan hjelpe deg å spare mykje straum og pengar
  • Gode råd for å auke el-sikkerheita i boligen din
  • Gode tips om førebygging av brann med elektrisk årsak
  • Du har kanskje høyrt om flyttbare varmekilder som har tatt fyr. Sida har nokre nyttige råd om flyttbare elektriske varmekilder
  • Ønskjer du å montere nokre elektriske komponentar sjølv, her får du informasjon om kva du kan gjere, og korleis du skal gjere det

Lurer du på om du treng å installere Brann- vann eller innbrotssalarm?

Her kan du få informasjon om kva desse alarmane hjelper for og kvifor du bør montere dei.

Fem gode sparetips fra elektrikeren

  1. Nattsenking av elektriske varmeovner
  2. Varmepumpe
  3. Fotocelle på utelys
  4. Bevegelsesdetektor på lys
  5. SKRU AV LYSET

Kontakt oss